SunnyHeat FiR infrarood verwarming

Gezonde warmte, Co2 vrij

Energie zuiniger omgaan en toch veel Comfort middels huidige techniek.
"Meten is Weten"


Gezonde en duurzame methode, de FiR Infraroodwarmte, zoals de zon ons verwarmd.
SunnyHeat iNfrarood specialist wellicht geïmiteerd maar zeker niet geëvenaard (innovatie prijs 2013 Alkmaar filmpje)

 

Disclaimer

WWW.WARMTEPANEEL.NL

 
 

Warmtepaneel.nl (KvK: 55321828), hierna te noemen Warmtepaneel.nl, verleent u hierbij toegang tot www.Warmtepaneel.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Warmtepaneel.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Warmtepaneel.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Warmtepaneel.nl. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Warmtepaneel.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website bevat een koppeling met Google Analytics voor het analyseren van de hoeveelheid bezoekers en hun interesses. De volgende Google Analytics Services zijn in gebruik

  • Google Analytics-gegevens van deze website worden gedeeld met andere
    Google-services
  • Benchmarking ten behoeve van vergelijking met concurrerende websites

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Warmtepaneel.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Warmtepaneel.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.